Tag Archive | Xin vâng

Video Karaoke Thánh Ca: Xin vâng

Ảnh của Giáo Xứ Lý SơnMẹ ơi !! Đời con dõi bước theo Mẹ . Lòng con quyết noi gương Mẹ . Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng . Mẹ ơi !! Đường đi trăm ngàn gian khó . Hiểm nguy dâng tràn đây đó . Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng .

ĐK: Xin Vâng . Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng . Hôm qua hôm nay và ngày mai . Xin Vâng . Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng . Hôm nay tương lai và suốt đời .

Mẹ ơi !! Đời con dõi bước theo Mẹ . Lòng con quyết noi gương Mẹ . Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng . Mẹ ơi !! Đường đi phủ đầy bóng tối . Bẫy chông dâng tràn muôn lối . Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng ( TRỞ LẠI ĐK ) . Tiếp tục đọc