Tag Archive | triều đại Đa-vít

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – Năm B (01.04.2012)

Ảnh của Giáo xứ lý sơnTUẦN THÁNH – CHÚA NHẬT LỄ LÁ

– TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA (Năm B)

Kiệu Lá : Mc 11,1-10
Thánh lễ : Is 50,4-7; Tv 21; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66.

“Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời !” (Mc 11, 9-10) Tiếp tục đọc

Advertisements