Tag Archive | Năm B

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – Năm B (11.03.2012)

Xh 20,1-17 ; Tv 18B ; 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 16)

Bài đọc 1                                Xh 20,1-17

1 Ngày ấy, trên núi Xi-nai, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây :

2 ”Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.

3 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B ngày 04.03.2012

 -Bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B ngày 04.03.2012

– Lm. Lê Quang Uy CSsR ( lễ xa quê tại Giáo xứ ĐMHCG, DCCT Sài Gòn) Tiếp tục đọc