Tag Archive | Linh mục Nguyễn Hòa

Video Karaoke Thánh Ca: Tâm tình phó thác

Ảnh của Giáo Xứ Lý SơnKaraoke Tâm Tình Phó Thác.

Sáng tác : Linh Mục Nguyễn Hòa & Hồng Trần.

Lời bài hát.

DK: Cho con sinh ra trong ngàn người .Rồi cha khẽ gọicon đi.Dù tâm tư con không
thể .Hiểu thấu, hiểu thấu sự gì.Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân
vào đời chứng nhân tin mừng.Người cha biết con yếu đuối.Xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy . Tiếp tục đọc