Tag Archive | Đấng ngự đến

XIN ĐỪNG THEO Ý CON (1.4.2012 – Chúa nhật Lễ Lá, Năm B)

Ảnh của Giáo xứ lý sơnXIN ĐỪNG THEO Ý CON

Lời Chúa: Mc 11, 1-10

Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, gần làng Bếtphaghê và Bêtania, bên triền núi Ôliu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây. Và nếu có ai bảo: “Tại sao các anh làm như vậy?”, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay”. Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền tháo dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: “Các anh tháo con lừa ra làm gì vậy?” Hai ông trả lời như Ðức Giêsu đã dặn. Và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Ðức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Ðức Giêsu cỡi lên. Nhiều người cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài Tiếp tục đọc

Advertisements

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – Năm B (01.04.2012)

Ảnh của Giáo xứ lý sơnTUẦN THÁNH – CHÚA NHẬT LỄ LÁ

– TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA (Năm B)

Kiệu Lá : Mc 11,1-10
Thánh lễ : Is 50,4-7; Tv 21; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66.

“Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời !” (Mc 11, 9-10) Tiếp tục đọc