Thư viện

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – Năm B (01.04.2012)

Ảnh của Giáo xứ lý sơnTUẦN THÁNH – CHÚA NHẬT LỄ LÁ

– TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA (Năm B)

Kiệu Lá : Mc 11,1-10
Thánh lễ : Is 50,4-7; Tv 21; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66.

“Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời !” (Mc 11, 9-10) Tiếp tục đọc

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – Năm B (11.03.2012)

Xh 20,1-17 ; Tv 18B ; 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 16)

Bài đọc 1                                Xh 20,1-17

1 Ngày ấy, trên núi Xi-nai, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây :

2 ”Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.

3 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.

Tiếp tục đọc