Archive | Tháng Ba 22, 2012

Video Lời sống hôm nay (T5/22.03.2012): Điều kiện để có lòng tin

Lòng tin(31) Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. (32) Có Ðấng khác làm chứng về tôi và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. (33) Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. (34) Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điêu này để các ông được cứu độ. (35) Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. (36) Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. (37) Chúa Cha, Ðấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. (38) Các ông không giữ lời Người ở lại trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Ðấng Người đã sai đến. (39) Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. (40) Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. (41) Tôi không cần người đời tôn vinh. (42) Nhưng tôi biết: Tiếp tục đọc

5 phút Lời Chúa mỗi ngày (T5/22.03.2012)

 Thứ năm tuần 4 mc

 Ga 5,31-47

Chứng nhân sống

“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi.” (Ga 5,36)

Suy niệm: Chúa Giêsu đưa ra những chứng từ để chứng minh sứ mạng của Ngài. Thứ nhất là Chúa Cha: Mọi việc làm và lời nói của Chúa Giêsu đều nhất nhất theo ý Chúa Cha, minh chứng Ngài đến từ Thiên Chúa. Thứ hai, Kinh Thánh làm chứng cho Chúa Giêsu, vì những gì Chúa làm chứng tỏ Ngài là Đấng Mêsia mà Kinh Thánh tiên báo. Thứ ba, Gioan Tẩy Giả cũng làm chứng khi giới thiệu Chúa cho người Do thái ở sông Giođan. Sau cùng, vinh quang mà Ngài đạt được không phải do con người dành cho mà là từ Thiên Chúa. Trước khi chịu tử nạn, ngài đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Con Cha ngõ hầu Con Cha tôn vinh Cha.” Chúa Giêsu minh chứng như vậy để người Do thái tin Ngài và nhờ đó được ơn cứu độ. Tiếp tục đọc