Archive | Tháng Ba 18, 2012

Video Lời sống hôm nay (CN/18.03.2012): Sống mầu nhiệm Thập Giá

giáo xứ lý sơn(14) Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, (15) để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.(16) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (17) Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (18) Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. (19) Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. (20) Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.

(21) Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Tiếp tục đọc

5 phút Lời Chúa mỗi ngày (CN/18.03.2012)

 CHÚA NHẬT TUẦN 4 mc – B

Ga 3,14-21

 CÓ MỘT TÌNH YÊU như thế!

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người… được sống muôn đời.” (Ga 3,17)

Suy niệm: Khi yêu thương đạt đến mức tuyệt đỉnh, người ta không còn dè giữ, tiếc nuối, nhưng sẵn sàng “rút ruột” trao tặng những gì quí giá nhất của mình. Với Chúa Cha, tột đỉnh của tình thương nhân loại là trao tặng Con Một mình cho họ, cho dù nhân loại ấy chẳng tốt lành gì. Đến lượt mình, Chúa Con lại cũng yêu thương nhân loại đến nỗi trao ban cho họ mạng sống quí giá, chịu giương cao trên thập tự để nói cho nhân loại biết Thiên Chúa là Tình Yêu và “yêu đến cùng” (Ga 13,1). “Tình Yêu đã tận dụng hết mọi khả năng để cứu con người. Tình Yêu đã làm cho nhân loại không còn là một nhân loại mất đi, bị kết án, nhưng là một nhân loại được cứu thoát” (A. Degeest). Tiếp tục đọc